person_outline
EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtrer et rechercher

Référence

Objectif

Domaine du programme

Âge des étudiants

Auteur

Papiers magiques

Origami est le premier jeu pour l'enfant. Le but d'un jeu utile est d'éduquer à côté de votre plaisir. L'origami est un outil éducatif essentiel pour l'enfant car il est perçu comme un jeu plutôt qu'un dersten obligatoire. L'origami est un exemple de schémas d'apprentissage avec des actions répétitives. De plus, l'aspect esthétique de votre travail devient important pour l'enfant. L'enfant va intensifier son attention à faire l'objet vidéo pré-enregistré, regarder le modèle, et écouter et exécuter les instructions. Il vise non seulement à apprendre que l'enfant doit être patient pour atteindre la fin, mais aussi pour communiquer, observer et coopérer avec les autres, développer l'empathie.


Information additionnelle

Objectif:
Bien-être des élèves, Accessibilité cognitive, Indépendance / compétences de la vie courante, Communication sociale
Âge des étudiants:
8, 9, 10, 11
Domaine du programme:
Pas de lien
Période de l'année:
À tout moment
Description étape par étape, y compris les actions à développer pour la préparation et la mise en œuvre:
Bu uygulama çocuğun sosyal becerisine, iletişim becerisine, yaratıcılık ve estetik becerisine katkı sağlamasıyla ilgilidir. Origami en başta oyundur ve oyun olarak algılandığı için etkili eğitsel bir araçtır. Origami tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yaptığı işin estetik yönü de çocuk için önemli hale gelmektedir. Çocukla uygulamaya başlamadan önce seçilen obje ile ilgili bir video izletilir. Video sonunda ortaya çıkan objenin kendisinin olabileceği söylenir. 1.uygulama altı davranış zincirinde gerçekleştirilir. Seçilen obje basit bir çanta (cüzdan) yapımı olarak belirlenir. Birlikte yapmak için hem eğitimci, hem de çocuğa bir kağıt verilir. İlk uygulama da A4 kağıdı olduğu gibi kullanılır. Bu kağıdın bir dikdörtgen olduğu vurgulanır. Dikdörtgen şeklinde başka objeler de göstererek ve çocuğun göstermesi istenerek pekiştirilir. Sonra kağıdın ortasını nasıl bulacağımız gösterilir. Kağıdın önce bir ucu, sonra diğer ucunu katlama çocukla birlikte yapılır. Ortaya çıkan şekil yine pekiştirilir. Şimdi kağıdı ters çeviriyoruz diyerek gösterilir ve çocuğunda bunu yapması sağlanır. Tekrar kağıdın ortası belirlenir. İki uçtan kağıdın ortaya katlanması sağlanır. Son olarak gösterilen yerden kağıdın ikiye katlanmasıyla ortaya çıkan objenin çocuk tarafından bilinmesi ve incelenmesi sağlanır. 2.uygulamamız da basit bir bardak yapımıdır ve altı davranış zincirinde gerçekleştirilir.İkinci obje için de kağıdın kare olması gerektiği söylenir. Bu çocukla birlikte bir kaç kez tekrarlanır. Sonra kare kağıdın makas kullanılmadan nasıl elde edileceği gösterilir. Çocukla birlikte kağıt önce katlanır ardından el yardımıyla kareden arta kalan fazlalık yırtılır. Bu işlemler adım adım videodan da izletilebilir. Kağıdın kare olduğu tekrarlanarak pekiştirildikten sonra köşelerin nasıl birleştirilip üçgen yapılacağı gösterilir. Ortaya çıkan üçgen pekiştirilmek için tekrarlanır. Üçgen burun oldu, denilir burna götürülür, üçgen göz oldu denilir iki üçgen gözün üzerine koyulur, üçgen ağız yaptım diyerek ağza götürülür vs. üçgen pekiştirilir. Sonra küçük üçgenler yapalım diyerek diğer katlama işlemi öğretilir. Önce eğitici yapar. Sonra gerekirse birlikte çocuğunki katlanır. Sırasıyla en son üçgenleri saklayacağız diyerek gösterilen yerden katlanır. Ortaya çıkan bardak objesi çocuğa incelemesi için verilir. Origami çocuğun bir sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğinin farkına varmasını da sağlar. Ayrıca origami yaparken diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem, işbirliği yapmayı ve yardımlaşma duygularını geliştirirler. Origamide bazı figürler dışında kesme ve yapıştırma yapılmaz. Bu da çocuk için işi daha da kolaylaştırdığından dolayı hoşuna gitme olasılığı yüksektir. Bu uygulamada çocuklar kendi eserleri olan bir ürün ortaya çıkardıklarında, duygusal olarak tatmin olma, etraflarınca kabul edilme gereksinimlerini karşılamış olacaklardır. Çocuk origami yaparken ilk figürlerde model seçme şansına sahip olmasa da kullanacağı kağıdın rengine, boyutuna kendisi karar verebilir. Sanatsal ürün ortaya koymak, çocuklara kendilerine güven duygusunun da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Origaminin iki elle yapılan bir çalışma olması, el ve kol fizyoterapisinde de çocuğa fayda sağlayacaktır. Ayrıca dil kullanımını gerektirmesi, çocukların dil gelişimlerini de destekleyecektir. Çocuk origami yaparken, şekiller sık sık tekrar etmesi istenecek, tahminde bulunması istenecek, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat verilecek dil gelişimine katkı sağlanacaktır. Origami geometriyi en çok kullanan sanattır. Başarılı bir origami çalışması çocuklara davranışsal, ve kavramsal faydalar sağlayacaktır.
Ressources à utiliser, y compris les ressources humaines, les matériaux et les espaces:
professeur, bureau, papiers de couleur
Difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre:
Le papier peut être déchiré et avec du nouveau papier, vous pouvez recommencer avec du nouveau papier. En dehors de cela, on ne pense pas qu'un gros problème peut être rencontré.
La page web officielle de la bonne pratique:
http://aliulviaihl.meb.k12.tr/
Connectez-vous pour écrire des commentaires

Associé

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue en aucun cas une approbation de son contenu, qui ne reflète que l’opinion de ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’utilisation des informations contenues dans cette publication.

Pas de connexion Internet